Go

BOUDOIR AEROPLANES


about

A quick and easy idea for parties using BAKERS Boudoir® biscuits. Quick to make and delicious to eat, your children will love making and eating these little aeroplanes.

ingredients

BAKERS Boudoir® biscuits

BAKERS Gossips® wafers

BAKERS Mini Tennis® biscuits

Royal Icing

Smarties

 

instructions

  1. Seperate BAKERS Gossips® wafers into single sheets.
  2. With royal icing stick 3 Smarties on to the wafer. Then stick the wafer crosswise onto the BAKERS Boudoir® Biscuit to create the front wing of the aeroplane.
  3. Stick a Smartie at the front of the BAKERS Boudoir® to create the nose of the aeroplane.
  4. Cut BAKERS Mini Tennis® biscuits in half and stick on to the BAKERS Boudoir® biscuit to create the side and tail of the aeroplane.

boudoiroor

‘N vinnige en maklike idee vir partye met BAKERS Boudoir® Biscuits. Vinnig om te maak en heerlik om te eet, sal jou kinders lief te maak en te eet van hierdie klein vliegtuie.

bestandele

BAKERS Boudoir® Biscuits

BAKERS Gossips®

Bakers Mini Tennis Biscuits

Royal Icing

Smarties

instruksies

  1. With royal icing stick 3 Smarties on to the wafer. Then stick the wafer crosswise onto the BAKERS Boudoir® Biscuit to create the front wing of the aeroplane.
  2. Stick a Smartie at the front of the BAKERS Boudoir® to create the nose of the aeroplane.
  3. Cut Mini Tennis Biscuits in half and stick on to the BAKERS Boudoir® Biscuit to create the side and tail of the aeroplane.

boudoir
mayelana

Umbono olula nosheshayo ongasebenza emicimbini usebensiza iBAKERS Boudoir® bhisikidi. Kulula ukuwenza futhi ayanabitheka, izingane zizothanda ukudla nokuwenza lamabhanoyi.

imqobelo

AmaBAKERS Boudoir® bhisikidi

AmaBAKERS Gossips® bhisikidi

Amabakers Mini Tennis bhisikidi

Royal Icing

AmaSmarties

 

isiyalelo

  1. Thatha iRoyal icing unamaticele amaSmarties amathathu kwi bhisikidi leWafer. Ubuse unamathisela ibhisikidi leWafer kwi bhisikidi le-Boudoir ukwenza uphiko lwangaphambili lwebhanoyi.
  2. Namatelisa iSmartie elilodwa phambili kwe bhisikidi le-BAKERS Boudoir® ukwenza ikhala lebhanoyi
  3. Hlephula inxenye ye Mini Tennis bhisikidi ube usiyinamathisela kuma BAKERS Boudoir® bhisikidi ukwenza icala nomsila webhanoyi

boudoirShare