Go

QUICK & DELICIOUS PIZZA CRACKERS


about

Grab some tomatoes and slap on the cheese! A no mess no fuss quick and easy cracker snack using BAKERS Salticrax® crackers.  Come and get it kids!

ingredients

1 x 200 g packet BAKERS Salticrax® salted crackers, any flavour

tomato sauce

a few small tomatoes, skinned and sliced

salt and milled black pepper

mozzarella cheese, cut in thick slices

olive oil

dried oregano

basil leaves for garnishing

 

instructions

  1. Pre-heat oven to 230 ºC
  2. Spread the BAKERS Salticrax® crackers with tomato sauce and arrange on a baking sheet.
  3. Place a slice of tomato onto each cracker and season well. Top each tomato slice with a cheese slice. Drizzle with olive oil and sprinkle with a little dried oregano.
  4. Place in the oven for 5 minutes or until the cheese has melted.
  5. Remove from oven, arrange basil leaves on top and serve.

salticrax-product

mayelana

Udinga utamatisi, noshize namaBAKERS Salticrax® kuphela, lerecipe ilula kabi futhi izingane zizoyithanda kakhulu!

imqobelo

1 x 200g yephakethe eBAKERS Salticrax®, noma imuphi umnongo

usoso wetamatisi

otamatisi abacane, abahlushiwe baqoshwa

usawoti nepepper emnyama

ushizi wemozzarella, uyisicezu ezinkhulu

yamafutha eolivi

imthombo ye oregano eyomisiwe

amakhasi ebasili okuhlobisa

 

isiyalelo

  1. Hlakaza amaBAKERS Salticrax® nososo watamatisi uhlele eshidini lokubhaka. Beka ucwezu latamatisi phezulu kwama crackers ufake izinongo.
  2. Beka ucwezu lashizi phezu kwatamatisi. Fafaza amafutha weolivi nemthombo yeorgano eyomisiwe.
  3. Faka kuhovini osezingeni la230 amaminithi awu 5 noma uze ushizi uncibilike.
  4. Zusa kuhivini, hlela amakhasi abasili ngaphezlu uphake

salticrax-productShare