Go

SAVOURY TART WITH WHOLEWHEAT CRUST


about

Savoury tart  made with all your favourite favourites – fried onions, bacon and cheese! Using BAKERS Provita® Crispbread in it’s base, this tart is seriously big on taste!

Serves 6 – 8

ingredients

187 g (¾ pack) BAKERS Provita® Crispbread

125 g butter

65 ml low-fat cream cheese, mustard flavour

pinch of cayenne pepper

125 ml chopped onions, fried

250 g bacon bits, crisply fried

250 ml grated mature cheddar cheese

300 ml prepared thin white sauce, seasoned

3 jumbo eggs

45 ml finely chopped parsley

 

instructions

  1. Pre-heat oven to 190ºC
  2. Place the BAKERS Provita® Crispbread in the processor and process into fine crumbs. Add the butter, cream cheese and pinch of cayenne pepper and pulse until combined. Push the mixture into the bottom and half-way up the sides of a 24 cm spring form pan.
  3. Lightly combine the fried onions, bacon bits and grated cheddar cheese and place in the crust. Whisk together the white sauce, eggs and parsley and pour into the crust.
  4. Bake in the oven for 25 – 30 minutes or until the filling is set. Remove savoury tart from oven and allow to cool before turning the tart out onto a platter. Serve warm.

mayelana

Yenziwe ngazozonke izithandokazi zako – uanyanisi othosiwe, ubhekeni noshizi! Uqweqwe olwenziwe ngamaBAKERS Provita® Crispbread, lesibiliboco simnandi ngempela.

imqobelo

187 g ½ ephakethe eBAKERS Provita® Crispbread

125 g lebhotela

65 ml yakhilimu onamafutha amancane, onambhiteka ngenge masitadi

ipepper yecayenne encane

125 ml yanyanisi oqoshiwe wathosiwa

250 g yezicezu sabekheni othosiwe oklamuzelayo

250 ml yashizi wechedder ogrethiwe

300 ml yecani lesoso emuhlompe, enezinongo

3 amaqanda amakhulu

45 ml yeparsley eqoshiwe kahle

 

isiyalelo

  1. Beka amaBAKERS Provita® Crispbread kumushini wokugaya ugaye kubeizimvuthu.
  2. Hlanganisa ibhotela, ukhilimu washizi nepepper yecayenne uhlanganise kahle.
  3. Cindezela inhlanganiso phansi nasemaceleni endishini yoku bhaka ewu 24cm. Hlanganisa uayanisi, ubhekeni oyizicezwu noshizi ogrethiwe ufake pakathi koqweqwe. Hlanganisa usoso emuhlophe, amaqanda noparsley uthele phezulu.
  4. Bhaka kuhovini osezingeni la190 amaminithi awu 25 – 30. Susa kuhovini uyeke kuphole phambi kokuthi uyikephele eplatini loku phaka. Phaka isafudumele.

provitaShare