Go

TRAIN CAKE


about

All-a-board! Take a magical journey on the BAKERS® train with BAKERS Boudoir®, BAKERS Choc-O-Break®, Bakers Mini Maries, Bakers Tennis® and BAKERS Eet-Sum-Mor® biscuits.  A fun and creative recipe the kids will love!

ingredients

1 x sheet cake

1 x Swiss roll

butter icing

green, yellow, blue and red food colouring

1 x packet liquorice rope

1 x 200 g packet of BAKERS Boudoir® biscuits

1  x 150 g packet of BAKERS Choc-O-Break® biscuits

1 x 40g packet of BAKERS Mini Blue Label® Maries

1 x 40g packet of BAKERS Mini Tennis® biscuits

1 x 40g packet of BAKERS Mini  Eet-Sum-Mor® biscuits

1 x box Smarties

1 x packet marshmallows

1 x Skewer

 

 

instructions

 1. Bake a rectangular sheet cake according to any recipe. Alternatively, buy three ready made loaf cakes.
 2. Cut out three rectangles of the same shape (13 cm x 10 cm) and hollow out a rectangle at the top (9 cm x 5 cm).
 3. Cut out two rectangles the size of a slice of bread. Place one of these standing upright and the other lying down. Place the Swiss roll on top of the piece lying down (as seen in the picture)
 4. Cut a cylinder shape out of the cake and place on top of the Swiss roll.
 5. Using liquorice rope and BAKERS Boudoir® biscuits, create the train track.
 6. Ice each rectangle a different colour and trim the inner rectangle with liquorice rope.
 7. Place each iced ‘carriage’ on the track.
 8. Ice the Swiss roll portion to create the engine.
 9. Outline the edges with liquorice.
 10. Make the wheels by sticking a Smartie onto a BAKERS Choc-O-Break® bisquit with some icing.
 11. Stick the wheels onto each carriage with some icing.
 12. Fill each carriage with BAKERS Mini Blue Label® Maries, BAKERS Mini Tennis® and BAKERS Mini Eet-Sum-Mor® biscuits.
 13. Finish the front of the train with a BAKERS Choc-O-Break® biscuit and Smarties.
 14. Make the steam by placing marshmallows of different sizes onto a skewer

boudoir

 oor

Almal aan boord kom ons neem ‘n reis op die partytie trein. Neem die spanning weg om ‘n koek te bak. Gebruik BAKERS Boudoir® beskuitjies, BAKERS Choc-O-Break®, Bakers Mini Maries, Bakers Tennis-beskuitjies, BAKERS Eet-Sum-Mor® en maak die dag ekstra spesiaal.

bestandele

plat koek

1 rolkoek

Botterversiersel

Groen, geel, blou en rooi koskleursel

1 pak drop (Liquorice ) toue

1 pak BAKERS Boudoir® beskuitjies

1 pak BAKERS Choc-O-Break®

1 pak Bakers Mini Maries

1 pak Tennis beskuitjies

1 pak BAKERS Eet-Sum-Mor® beskuitjies

1 boks Smarties

1 pak Malvalekkers

1 sosatiestokkie

3 ronde lekkers

 

instruksies

 1. Bak ‘n koek volgens enige respep in ‘n reghoekige koekpan.
 2. Alternatief, koop drie klaargebakte broodkoeke.
 3. Sny uit drie reghoeke van dieselfde vorm 913cmx10cm) and hol ‘n reghoek uit die bokant (9cmx5cm)
 4. Sny twee reghoeke die groote van ‘n snytjie brood. Plaas een sodat dit regop staan en die ander een plat le’. Plaas die rolkoek bo-op die deel wat plat le’. (soos op photo)
 5. Sny ‘n silinder vorm uit die koek en plaas bo-op die rolkoek
 6. Gebruik drop toue en BAKERS Boudoir® beskuitjies om the treinspoor te maak.
 7. Versier elke reghoek met ‘n verskillende kleur en rond die binnekant van die reghoek met drop stukke.
 8. Plaas elke versierde wa op die spoor.mayelana

Ngenani! Thatha uhambo lomlingo esitimeleni se BAKERS Boudoir® bhisikidi, BAKERS Choc-O-Break®, Bakers Mini Maries, Bakers Tennis bhisikidi nama BAKERS Eet-Sum-Mor®. Izingane zizoyi thanda ngephela leresiphi.

imqobelo

isheet cake

I-khekhe elilodwa leswiss roll

Uqweqwe lukashukela lebhotela

Umbala wokudla oluhlaza, oluliphuzi, olubhuluwu nolubomvu

I-phakethe elilodwa le liquorice rope

I-phakethe elilodwa lama BAKERS Boudoir® bhisikidi

I-phakethe elilodwa lama BAKERS Choc-O-Break® bhisikidi

I-phakethe elilodwa lama Bakers Mini Maries bhisikidi

I-phakethe elilodwa lama Bakers Tennis bhisikidi

I-phakethe elilodwa lama BAKERS Eet-Sum-Mor® bhisikidi

Ibhokisi elilodwa lamaSmarties

I-phakethe elilodwa lamaMarshmallows

Uhlomo olulodwa

Oswidi abathathu abayidilinga

 

isiyalelo

 1. Bhaka ikhekhe elinama angela ayisikwele onke usebenzisa noma iyiphi iresiphi. Noma ungathenga amakhekhe amathathu anama angela ayisikwele.
 2. Sika ama angela ayisikwele amathathu (13cm x 10cm) ubese usika igobongo elinama angela ayisikwele phezulu (9cm x 5cm)
 3. Sika ama angela ayisikwele amabili alingana nocezu lwesinkwa. Beka olulodwa lubheke phezulu olunye lulele lubheke phansi. Beka iswiss roll phezulu ocezini olulele phansi (njengomfanekiso usho)
 4. Sika isimo sesilinda usebenzisa ikhekhe ulibeke phezu kwe swiss roll
 5. Enza isipolo sesitimela usebenzisa iliquorice rope nama BAKERS Boudoir® bhisikidi
 6. Beka uqweqwe lukashukela olumbalabala emaceleni ekhekhe, ubuse ufoloma ingaphakathi ngeliquorice rope
 7. Faka amacwecwe anoqweqwe lukashukela esipolweni sesitimela
 8. Faka uqweqwe lukashukela kuswiss roll, leswiss roll izokwenza injini yesitimela
 9. Foloma amacala ngeliquorice rope
 10. Namathelisa ama smartie kuma BAKERS Choc-O-Break® bhisikidi usebenzisa uqweqwe lukashukela ukwenza amasondo
 11. Namathelisa amasondo ezinqolweni zesitimela usebenzi uqweqwe lukashukela
 12. Gcwalisa ezinqola zesitimela nge Bakers Mini Maries, Tennis nama BAKERS Eet-Sum-Mor® bhisikidi
 13. Qedelela iphambili lesitimela usebensiza ama BAKERS Choc-O-Break® nama swidi abayidilinga
 14. Yenza umusi ngokufaka ama marshmallow ahlukile phezu kohlomoShare